2018 พิธีปัจฉิมนิเทศ โปรแกรมระยะสั้น | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2018.07.31 Nagano

พิธีปัจฉิมนิเทศ โปรแกรมระยะสั้น (สาขานากาโนะ)

พิธีปัจฉิมนิเทศ โปรแกรมระยะสั้น
โรงเรียนได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโปรแกรมระยะสั้นฤดูร้อน
เป็นระยะเวลาสั้นๆ แต่ก็ได้ประสบการณ์มากมายเลย แล้วมาเที่ยวที่ญี่ปุ่นอีกนะ !