โปรแกรม การหางานออนไลน์ | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2021.05.31 All

โปรแกรม การหางานออนไลน์

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น MANABI ได้จัดโปรแกรมออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการหางานในประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากโปรแกรมนี้เปิดสอนในรูปแบบออนไลน์จึงไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้ที่พำนักอยู่ในญี่ปุ่น ทุกคนที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตจึงสามารถสมัครเข้าร่วมโปรแกรมนี้ได้

ผู้ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัย โรงเรียนเฉพาะทาง หรือผู้ที่พำนักอยู่ในญี่ปุ่นในช่วง Working Holiday รวมไปถึงผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยในประเทศของตนเองและมีความใฝ่ฝันที่จะทำงานในประเทศญี่ปุ่นก็สามารถเข้าร่วมโปรแกรมนี้ได้เช่นกัน กรุณาติดต่อโรงเรียนหากต้องการสมัครเข้าร่วมโปรแกรมนี้

photo of online job hunting program June 2021