Buổi Giao Lưu Văn Hóa | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2018.06.08 Tokyo

Buổi Giao Lưu Văn Hóa

Ngày Hôm Nay Đã Có Một Buổi Giao Lưu Văn Hóa Giới Thiệu Trang Phục.

Các bạn học sinh đến từ Trung Quốc, Việt Nam, Nepal, Sri Lanka, Myanma, Indonesia đã góp mặt tham gia giới thiệu trang phục truyền thống của quốc gia mình.

Ở trường chúng ta có nhiều bạn bè đến từ nhiều các quốc gia khác nhau phải không nào.

Mọi người đều đã rất đẹp.