Câu Lạc Bộ Thể Thao Tại Phân Viện TOKYO | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2018.06.21 Tokyo

Câu Lạc Bộ Thể Thao Tại Phân Viện TOKYO

Câu Lạc Bộ Thể Thao Tại Phân Viện TOKYO

Phân Viện TOKYO từ năm nay sẽ có câu lạc bộ thể thao.

Lần này các bạn đã chơi bóng bàn và cầu lông rồi.

Lần tiếp cũng vậy, hãy cùng chơi thật vui vẻ nhé.