Lễ khai giảng học kì tháng 10 năm 2018 (Phân viện Nagano) | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2018.10.15 Nagano

Lễ khai giảng học kì tháng 10 năm 2018 (Phân viện Nagano)

Lễ khai giảng học kì tháng 10 năm 2018
Đã có 26 học sinh đến nhập học tại MANABI.
Chúc mừng các bạn đã nhập học.
Từ bây giờ các em hãy học tiếng Nhật và trải nhiệm thật nhiều điều mới, cùng trải qua cuộc sống du học hứng thú nhé!