THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐẾN TRƯỜNG HỌC THEO HÌNH THỨC XEN KẼ | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2020.05.28 Nagano

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐẾN TRƯỜNG HỌC THEO HÌNH THỨC XEN KẼ

Theo lệnh dỡ bỏ “Cảnh báo Tình trạng Khẩn cấp” đối phó với sự lây nhiễm bệnh viêm phổi cấp do
virus Corona chủng mới (COVID-19) gây ra. Từ ngày 25 tháng 5 Phân viện Nagano đã thực hiện việc đến
trường học theo hình thức xen kẽ. Để phòng ngừa sự lây nhiễm, nhà trường sẽ thực hiện hình thức đến
trường xen kẽ này từ ngày 2 tháng 6 đến ngày 5 tháng 6. Sau đó sẽ có thông báo kế hoạch cho tuần tiếp
theo, trước thứ Sáu hàng tuần.
Nhà trường sẽ có các biện pháp cụ thể để phòng ngừa sự lây nhiễm, và chuẩn bị kỹ càng để có một môi
trường tốt nhất, nơi các em có thể an tâm học tập. Nếu trường hợp số ca nhiễm bệnh trong tỉnh hoặc trong
thành phố lại tăng lên, nhà trường sẽ đặt sự an toàn và sức khỏe của học sinh lên hàng đầu, sẽ thay đổi
hình thức lớp học tùy theo tình huống.

◆ Về phía các em học sinh
・Để tránh không bị lây nhiễm, điều quan trọng nhất là mỗi người cần có ý thức và chú ý thực hiện các
biện pháp phòng ngừa.
・Khi cần đến văn phòng thảo luận để tránh việc tụ tập đông người. Nên đặt lịch hẹn trước trước qua điện
thoại hoặc Messenger. Tuy nhiên nếu các em cần nói chuyện trực tiếp hay có vấn đề khẩn cấp, hãy đến
cửa tư vấn tại văn phòng tầng 4.