Lễ hội Ueda Washoi 2019 | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2019.07.27 Nagano

Lễ hội Ueda Washoi

Học sinh Học viện Ngoại ngữ MANABI và công ty MISUZU Sogo Consultant đã tham gia lễ hội với tổng cộng 80 người.
Các bạn đã nhảy múa rất vui vẻ. Dù buổi tối trời đã mưa nhưng các bạn đã nhảy múa rất nhiệt tình.