ชั้นเรียนเขียนพู่กันจีน โปรแกรมระยะสั้น | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2018.07.23 Nagano

ชั้นเรียนเขียนพู่กันจีน โปรแกรมระยะสั้น (สาขานากาโนะ)

ชั้นเรียนเขียนพู่กันจีน โปรแกรมระยะสั้น

เป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่ได้เขียนตัวอักษรด้วยพู่กันจีน
ตัวอักษรคันจิยาก แต่ว่านักเรียนก็เพลิดเพลินกับการเขียน