Học viện Nhật ngữ MANABI Phân viện Tokyo Lễ tốt nghiệp | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2021.03.09 Tokyo

Học viện Nhật ngữ MANABI Phân viện Tokyo Lễ tốt nghiệp

Ngày 8 tháng 3 năm 2021

Tại Học viện Nhật ngữ MANABI Phân viện Tokyo, nhà trường đã thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch, và đã tổ chức thành công buổi lễ tốt nghiệp tại sảnh chính và trong từng lớp học. Buổi lễ được truyền hình trực tuyến để các bậc phụ huynh từ quê nhà cũng có thể tham gia xem được.
Các em học sinh tốt nghiệp thân mến, năm nay các em đã cố gắng hết sức để hoàn thành mục tiêu của mình dù trong hoàn cảnh khó khăn.
Chúc mừng lễ tốt nghiệp của các em