Phân viện Tokyo VỀ THỜI GIAN BAN BỐ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP TIẾP TỤC KÉO DÀI, GỬI TÀI LIỆU HỌC QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2020.05.04 Tokyo

Phân viện Tokyo VỀ THỜI GIAN BAN BỐ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP TIẾP TỤC KÉO DÀI, GỬI TÀI LIỆU HỌC QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN

Chính phủ đã thông qua về việc kéo dài thêm thời gian Ban bố tình trạng khẩn cấp.

Do đó việc dự kiến tới trường vào ngày 7 tháng 5 ( thứ 5) và ngày 8 tháng 5 ( thứ 6) sẽ tạm hoãn. Ngày 7 tháng 5 ( thứ 5) sẽ bắt đầu gửi tài liệu học cho các em qua đường bưu điện, tài liệu học bắt đầu từ ngày 11 tháng 5 ( thứ 2 ) trở đi.

Ngày 7 tháng 5 và ngày 8 tháng 5 vẫn có lịch trao đổi hướng dẫn lớp học trên Zoom như thường lệ, các em hãy tham gia đầy đủ.