Phân viện Tokyo THÔNG BÁO GỬI TỚI CÁC EM HỌC SINH ĐÃ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2020.05.01 Tokyo

Phân viện Tokyo THÔNG BÁO GỬI TỚI CÁC EM HỌC SINH ĐÃ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ

【Phân viện Tokyo】THÔNG BÁO GỬI TỚI CÁC EM HỌC SINH ĐÃ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ

Để chuẩn bị cho những giờ học trực tuyến, kế hoạch là ngày 7 tháng 5 ( thứ 5) hoặc ngày 8 tháng 5 ( thứ 6) một trong hay ngày này sẽ tới trường lấy tài liệu học tập.

Tuy nhiên, nếu trường hợp thời gian Ban bố tình trạng  khẩn cấp tiếp tục kéo dài thì không thể tới trường  được, vì vậy nhà trường sẽ gửi tài liệu học tới nhà cho các em theo đường bưu điện. Tất cả chi phí tài liệu học cho học kỳ này sẽ do nhà trường chi trả, các em không cần phải thanh toán tiền.

Trong khoảng thời gian nghỉ vừa qua có những em đã thay đổi địa chỉ nơi ở mà chưa kịp thông báo cho nhà trường biết. Vậy hãy nhanh chóng liên lạc thông báo tới nhà trường.

Ngoài ra, hiện nay có những học sinh về nước tạm thời, nhà trường sẽ gửi tài liệu qua đường bưu điện về Việt Nam cho các em, hãy liên lạc thông báo cho nhà trường biết địa chỉ nơi muốn gửi tài liệu.

Hãy liên lạc tới trước ngày 2 tháng 5 ( thứ 7)