Gửi các bạn học sinh Phân viện TOKYO Thông báo về lịch dự kiến | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2020.03.04 Tokyo

Gửi các bạn học sinh Phân viện TOKYO Thông báo về lịch dự kiến

Vì sức khỏe và đảm bảo sự an toàn của các bạn học sinh, thời gian nghỉ học sẽ kéo dào đến ngày 19 tháng 3. Trong khoảng thời gian này, các bạn hãy tiếp tục học thông qua việc làm bài tập và tự ôn luyện tại nhà. Nhà trường sẽ xắp xếp lịch học bù sau kỳ tháng 4.

Thời gian nghỉ học : Từ Ngày 2 tháng 3 ( Thứ 2) ~ Ngày 6 tháng 3 năm 2020 ( thứ 6 )※ Đã thông báo ngày 27 tháng 2
Từ Ngày 9 tháng 3 ( thứ 2) ~ Ngày 19 tháng 3 năm 2020 ( thứ 5 ) ※ Thời gian nghỉ kéo dài
Kỳ nghỉ mùa xuân : Từ Ngày 20 tháng 3 (thứ 6) ~ Ngày 4 tháng 12 năm 2020 (chủ nhật )
Ngày bắt đầu đi học lại : Ngày 13 tháng 4 năm 2020 ( thứ 3 ) ※ Trong trường hợp có sự thay đổi sẽ sớm thông báo

 【Học sinh tốt nghiệp】

  Lễ tốt nghiệp : Ngày 10 tháng 3 ( thứ 3 )

Địa điểm : Học viện Ngoại Ngữ MANABI Phân viện TOKYO

Thời gian tập chung : 13:00

    Nếu cảm thấy không khỏe, vui lòng không tham dự buổi lễ

    Hãy mang  bài tập nộp cho giáo viên  

【Học sinh tiếp tục học tại MANABI từ tháng 4 】
  Ngày đến trường  【Nộp bài tập ・Thảo luận 】 Có 2 ngày cần đến trường.

Lần 1 : Ngày 9 tháng 3 ( thứ 2 ) và ngày 11 tháng 3 ( thứ 4)
Lần 2 : Ngày 18 tháng 3 ( thứ 4) và ngày 19 tháng 3 ( thứ 5)

    Hãy mang bài tập tới nộp cho giáo viên, và nhận phần bài tập tiếp theo.
    Khi tới trường hãy tự đến lớp mình học. Nhà trường muốn biết tình hình sức khỏe của các bạn.
    Những ngày đến trường này có tính điểm chuyên cần, vì vậy bắt buộc bạn phải đến. Thời gian làm việc ở trường khoảng 20 phút.
※ Không có bài thi cuối kỳ