ทำหนังสือรวบรวมผลงานจบการศึกษา: เรียงความ | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2022.02.21 Tokyo

ทำหนังสือรวบรวมผลงานจบการศึกษา: เรียงความ

นักเรียนได้เขียนเรียงความสำหรับจบการศึกษา

หัวข้อ "สิ่งที่ฉันคิดในการใช้ชีวิตนักเรียนต่างชาติ"

เนื่องจากการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถกลับประเทศบ้านเกิดได้ระยะหนึ่ง

ซึ่งก็อาจจะทำให้นักเรียนรู้สึกโดดเดี่ยว

อย่างไรก็ตามนักเรียนก็ได้บอกว่าสนุกกับการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆและคุณครูที่ MANABI

https://youtu.be/2Bh4g4JuE_4

https://youtu.be/TQg7_KIU15o