แนะแนวการศึกษาต่อโดยศิษย์เก่า | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2018.09.27 Nagano

แนะแนวการศึกษาต่อโดยศิษย์เก่า

คุณNguyen Van Chan, คุณLegen (ชาวเวียดนาม) และคุณRyu Hokyo (ชาวจีน)
ซึ่งเป็นศิษย์เก่าได้มาที่ MANABI เพื่อพูดคุยกับน้องๆ เกี่ยวกับการใช้ชีวิตและโรงเรียน,
สิ่งสำคัญในการตัดสินใจเลือกที่เรียน และวิธีการเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น(JLPT) ฯลฯ
ขอขอบคุณรุ่นพี่ทุกคนมากๆ