เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม (ศุกร์) โรงเรียนได้จัดทริปเที่ยว 1 วันที่โตเกียวดิสนีย์แลนด์ | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2018.05.28 Nagano

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม (ศุกร์) โรงเรียนได้จัดทริปเที่ยว 1 วันที่โตเกียวดิสนีย์แลนด์

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม (ศุกร์) โรงเรียนได้จัดทริปเที่ยว 1 วันที่โตเกียวดิสนีย์แลนด์
เนื่องจากเป็นวันครบรอบ 35 ปีของโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ที่นั่นจึงครึกครื้นและมีกิจกรรมมากมายเป็นพิเศษ
วันนั้นอากาศดี ทำให้พวกเราเพลิดเพลินและสนุกสนานมากๆเลย