เทศกาลอุเอดะกิอง | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2018.07.22 Nagano

เทศกาลอุเอดะกิอง

นักเรียนและอาจารย์ของ MANABI ได้ไปเข้าร่วมงานเทศกาลอุเอดะกิอง
ทุกคนช่วยกันแบกศาลเจ้า (ศาลเจ้าขนาดเล็กที่ใช้ในงานเทศกาล)
ทุกคนพยายามและช่วยกันด้วยรอยยิ้มท่ามกลางอากาศที่ร้อนมาก