เทศกาลอุเอดะกิอง 2019 | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2019.07.16 Nagano

เทศกาลอุเอดะกิอง

นักเรียนเเละอาจารย์ของ MANABI ได้ไปร่วมงานเทศกาลอุเอดะกิอง
ทุกคนช่วยกันแบกมิโคชิ (มิโคชิ คือศาลเจ้าขนาดเล็กที่ใช้คนหามในงานเทศกาล)
ทุกคนตั้งใจช่วยกันด้วยรอยยิ้มอันสดใส