HỌC VIỆN NGOẠI NGỮ MANABI PHÂN VIỆN NAGANO THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐẾN TRƯỜNG HỌC THEO GIỜ KHÁC NHAU | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2020.06.04 Nagano

HỌC VIỆN NGOẠI NGỮ MANABI PHÂN VIỆN NAGANO THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐẾN TRƯỜNG HỌC THEO GIỜ KHÁC NHAU

Nhằm ứng đối với tình trạng lây bệnh của viêm phổi cấp do virus Corona chủng mới (COVID-19), nhà trường đã áp dụng hình
thức “Đến trường xen kẽ” từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6 (thứ Sáu).
Và từ ngày 8 tháng 6 (thứ Hai). Giờ học của các lớp sẽ được tách ra, tất cả học sinh sẽ đến trường học theo hình thức “Đến trường
cách giờ ”.
Hiện tại, Thành phố Ueda tỉnh Nagano - nơi có Phân viện Nagano - cùng các khu vực lân cận đã không có người nhiễm bệnh.
Ngoài ra , nhà trường đã tăng cường các biện pháp phòng chống lây nhiễm và áp dụng hình thức sinh hoạt mới , cùng với sự hợp
tác của học sinh. Từ đó tìm biện pháp để tất cả các em học sinh có thể cùng nhau đến trường.
Nhà trường sẽ tiếp tục nỗ lực phòng chống lây nhiễm, giữ gìn một môi trường học tốt, nơi đó các em học sinh có thể yên tâm
học tập. Hy vọng rằng các em học sinh cũng tiếp tục hợp tác, bằng cách không mang theo đồ ăn tới trường và chú ý giữ khoảng
khi giao tiếp. Nếu số ca nhiễm bệnh trong tỉnh, trong thành phố lại tăng lên, nhà trường sẽ đặt an toàn và sức khỏe của học sinh
lên hàng đầu và thay đổi hình thức lớp học sao cho phù hợp nhất.