Học viện Ngoại ngữ MANABI Phân viện Tokyo【Dự án hỗ trợ tiền khẩn cấp dành cho học sinh 】mẫu đăng ký | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2020.05.29 Tokyo

Học viện Ngoại ngữ MANABI Phân viện Tokyo【Dự án hỗ trợ tiền khẩn cấp dành cho học sinh 】mẫu đăng ký

HỌC VIỆN NGOẠI NGỮ MANABI PHÂN VIỆN TOKYO 

GỬI TỚI CÁC EM HỌC SINH 

 

Chính phủ Nhật Bản sẽ hỗ trợ 10 man cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch viêm phổi cấp (COVID -19 ) tiếp tục duy trì việc học.

 Những học sinh có nguyện vọng muốn đăng ký hãy nộp đơn tại trường. 

Có giới hạn số lượng đăng ký học sinh được nhận trợ cấp này, và nhà trường sẽ gửi thư tiến cử tới chính phủ. 

Xin lưu ý rằng không phải tất cả mọi học sinh nộp đơn đăng ký đều có thể được nhận trợ cấp.

 Dựa vào việc đánh giá toàn diện về điểm thành tích, điểm chuyên cần, tình hình kinh tế của người bảo lãnh tài chính.

Hãy nộp đơn đăng ký trực tuyến cho nhà trường theo mẫu  dưới đây.

Thời gian hết hạn đăng ký đến ngày 7 tháng 6 ( chủ nhật )

 

【Dự án hỗ trợ tiền khẩn cấp dành cho học sinh 】mẫu đăng ký