Thông báo kéo dài lớp học trực tuyến của Phân viện Nagano | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2020.04.21 Nagano

Thông báo kéo dài lớp học trực tuyến của Phân viện Nagano

Ngày 16 tháng 4 vừa qua, Chính phủ Nhật bản đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc.
Theo đó, lớp học trực tuyến vốn dự tính mở đến ngày 24 tháng 4 sẽ được kéo dài trong tương lai sắp
tới.
Phía nhà trường đã tổ chức lớp học này nhằm giúp các em học sinh có thể vững vàng nâng cao trình
độ tiếng Nhật, hướng đến những mục tiêu cao như học lên các trường Chuyên môn, Đại học trong
tương lai.
Mặt khác, trong sinh hoạt, chúng tôi cũng theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe của các em và sẵn
sàng hỗ trợ khi cần thiết.
━━━━━━━━━━━━ ━━━━
Về cửa tiếp nhận đối ứng học sinh
━━━━━━━━━━━━ ━━━━
・ Để giúp cho các em học sinh không gặp phải khó khăn trong học tập, sinh hoạt thường ngày,
chúng tôi sẽ cố gắng làm việc hết sức có thể.
・Nếu muốn được thảo luận vấn đề trực tiếp tại trường, trước khi đến hãy liên lạc bằng các hình thức
dưới đây để nhận được lịch hẹn tiếp đón.
○ Số điện thoại:+81-268-28-7788 ( Ngày thường 8:30 ~ 18:00 )
○ Số điện thoại liên lạc khẩn cấp:+81-80-4340-5184
(Ngoài khoảng thời gian trên, ngày nghỉ, tối muộn cũng được hỗ trợ)
○ mail:nagano@manabi.co.jp
○ facebook:manabinagano

 

 

Học viện Ngoại ngữ MANABI
Hiệu Trưởng HATADA Takashi
Ngày 21 tháng 4 năm 2020