THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÁC NHẬN NỘP ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI JLPT-Phân viện Tokyo | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2020.04.15 Tokyo

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÁC NHẬN NỘP ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI JLPT-Phân viện Tokyo

Đối với học sinh đã nộp đơn đăng ký dự thi JLPT tại trường vào tháng 3

Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email để xác nhận lại thông tin đã đăng ký.

vui lòng xác nhận lại level bạn muốn đăng ký dự thi.

Nếu nội dung là đúng, hoặc không đúng, hoặc muốn thay đổi nguyện vọng đều phải gửi mail xác nhận lại cho nhà trường. Thời hạn đến trước 15:00 thứ 5 ngày 16 tháng 4.

※ lưu ý trường hợp nếu không gửi mail xác nhận thì nhà trường sẽ tiến hành nộp đơn dự thi theo như nguyện vọng đăng ký vào hồi tháng 3 vừa qua.

 

Vào tháng 3 tại trường MANABI đã nộp đơn đăng ký dự thi JLPT, tuy nhiên muốn hủy thông tin đã đăng ký, và tự cá nhân sẽ nộp đơn dự thi riêng.

vui lòng gửi mail xác nhận với nhà trường ,thời hạn đến trước 15:00 thứ 5 ngày 16 tháng 4.

Hạn cuối đăng ký dư thi là ngày 20 tháng 4 ( thứ 2 ), hãy lưu ý để không bị chậm trễ !

 

【Đối với học sinh chưa nộp đơn đăng ký dự thi JLPT tại trường vào tháng 3

Tự cá nhân sẽ tiến hành đăng ký dự thi, nếu gặp khó khăn trong việc đăng ký hãy liên lạc với nhà trường để nhận được sự hướng dẫn.

Hãy gửi mail để nhận được sự hướng dẫn, thời hạn đến trước 15:00 thứ 5 ngày 16 tháng 4.

Hạn cuối đăng ký dư thi là ngày 20 tháng 4 ( thứ 2 ), hãy lưu ý để không bị chậm trễ !