PHÂN VIỆN TOKYO THÔNG BÁO 24/9/2020 | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2020.09.24 Tokyo

HỌC VIỆN NGOẠI NGỮ MANABI PHÂN VIỆN TOKYO THÔNG BÁO 24/9/2020

Lịch học ngày hôm nay 24 tháng 9 vẫn diễn ra như thường lệ. Học sinh các lớp đến trường học hết sức chú ý đảm bảo an toàn.